Evlilik Öncesi Danışmanlık

Ülkemizin hükümet yetkilileri Türkiye’de de eğitimler veren aile terapisti ve evlilik danışmanı Dr. William Hiebert’a sormuşlar: ‘Evlilik öncesi danışmanlık boşanma oranlarını düşürür mü?’ Yanıt: ‘Hayır, ancak yine de faydalıdır.’

Araştırmalar gösteriyor ki evlilik öncesi danışmanlık;

Ø  Gönüllü istendiğinde daha yardımcı

Ø  İlişkinin erken safhalarında daha etkili

Ø  İlişkinin ilk 10 yılında alındığında boşanma olasılığını düşürüyor

Ø  Devam eden ilişkinin güçlü ve zayıf yanları üzerine odaklandığında daha etkili Ve,

Ø  Bir grup çalışmasının parçası olarak değil de bireysel danışmanlık ortamında alındığında daha etkili

Aile terapisi ve evlilik üzerine bir uygulamacı ve teorisyen olarak değerli katkılarda bulunmuş Dr. Carl Whitaker şöyle demiştir: ‘Her evlilik kendilerinden yeni bireyler yaratmak üzere çabalayan iki aile arasındaki bir savaştır ve nükleer füzyondan daha fazla enerjiyi açığa çıkarır.’  Evlilik, sosyal, etnik, coğrafi, duygusal, bilişsel ve hukuki boyutların da içinde bulunduğu çok sayıda boyut üzerinden iki bireyi ve beraberinde iki aileyi bir araya getiren bir sürecin önemli bir aşamasıdır.  İki birey arasındaki evliliğin gerçekte düğünden çok önce başladığını var sayarsak evlilik öncesi danışmanlığı düğün öncesi danışmanlık olarak değerlendirmek yanlış olmaz.  Pek çoğumuzun aklına gelebileceği şekilde evlilik öncesi danışmanlık eşlerin evliliğe hazır olup olmadıklarını değerlendirmez.  Evlilik öncesi danışmanlık eşlerin yaşam döngüsündeki konumları üzerinden gelişimsel odaklıdır.  Ayrıca, yeni iletişim ve başa çıkış biçimleri geliştirmeye yönelik eğitim odaklıdır.   5 uzatılmış seanstan oluşan evlilik öncesi danışmanlıkta öncelikle her bireyin kendi benliğini, diğeri üzerinden algılanışını ve diğerinin benliğini keşfetmesi hedeflenir.  Ardından eşlerin birlikteliğinin zaman çizgisi üzerinden belirli dönüm noktalarındaki davranışlarının anlamlandırılması ve halledilmemiş meselelerin belirlenerek aydınlatılması hedeflenir.  Mevcut iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve yeni iletişim alanlarının yaratılması da hedefler arasındadır.  Bu süreçte şu aşamalar yer almaktadır:

  • Her bireyin içinde büyüdüğü ailenin haritasının ve kök aile stillerinin araştırılması
  • Çiftin birliktelik içindeki zaman çizgisinin araştırılması
  • Bireylerin kendi ve diğerinin benliğini keşfetmesi
  • Evlilik kalitesini belirleyecek kök aile stillerinin ve sorun oluşturabilecek alanların belirlenmesi
  • İletişim biçimleri, yakınlık alanları ve sevgi ifadeleri üzerinden farklılıkların ve benzerliklerin keşfi
  • Farklı iletişim biçimlerinin ve iletişim alanlarının geliştirilmesi
  • Kayın aile ile ile ilişkilerin düzenlenmesi ve düğün hazırlıkları