Öfke Yaşantısı, Kontrolü ve Dönüştürülmesi

Öfke çoğu kez hissettirdikleri ve etkin olmayan başa çıkış biçimleri ile istenmeyen, uzaklaştırılması gereken ve kontrol edilesi bir yaşantı olarak algılanır.  Farklı bir yaklaşımda öfke, içerdiği düşünsel, duygusal ve fizyolojik süreçlerle, sorunlu ve yolunda gitmeyen bir yaşantıyla ilgili önemli bir bilgi kaynağıdır.  Bu yaklaşımla öfkeyi dönüştürmeden önce onun bize özel nedenlerini ayrıca bir başa çıkış olarak evrimsel ve doğal süreçlerini tanımayı hedefliyoruz.  Bireysel ya da grup olarak gerçekleştirilen 5 oturumluk çalışmada bireylerin öfkelerini ve buna eşlik eden duygu, düşünce ve değerlerini belirleyerek bu yoğun enerji içeren yaşantılarını olumlu yönelimli değişim ve ilerleme içerikli bir hedefe dönüştürebilmeleri amaçlanmıştır.  Çalışma şu aşamalardan oluşmaktadır:

  • Öfkenin doğası ve evrimsel süreçte önemi
  • Öfkenin bireysel kabulü ve bir başa çıkış olarak onanması
  • Biliş, davranış ve yaşantı içerikli yöntemlerle öfkenin denetimi ve ifadesi
  • Bireysel kurallar ve toplumsal değerler üzerinden öfkenin dönüştürülmesi
  • Bireysel özlem ve ihtiyaçların karşılanmasında alternatif etkin yolların keşfedilerek denenmesi