EKİBİMİZ
  • Uzman Klinik Psikolog Aylin ÖZEREN

    Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyet Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlayarak Klinik Psikoloji uzmanlığını edinmiştir. Bitirme tezini Kaygının Dikkat ve Algı Alanı Üzerindeki Etkileri üzerine yapmıştır.  ..
  • Uzman Klinik Psikolog Aygün Tuçe ATAŞ

       Uzman Klinik Psikolog Aygün Tuçe Ataş         Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini edinerek uzmanlık ünvanı almaya hak kazanmıştır. Psikoterapi alanındaki çalışmalarını Kognitif (Bilişsel) Davranış Terapisi üz..
  • Uzman Psikolog Sonay Canbek

    1974 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sektörünün önde gelen kuruluşlarında reklam alanında 7 yıl çalıştıktan sonra 2000 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümüne girmiş ve 2004 yılında psikoloji lisansını, 2006 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Bitirme tezi olarak “Çok Boyutlu Yaşam Doyum Ölçeği’nin Geç..