Uzman Klinik Psikolog Aylin ÖZEREN

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyet Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlayarak Klinik Psikoloji uzmanlığını edinmiştir. Bitirme tezini Kaygının Dikkat ve Algı Alanı Üzerindeki Etkileri üzerine yapmıştır.

 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BÜPAM) staj döneminde başlayan mesleki deneyimini büyük ölçüde özel psikolojik danışmanlık ve psikiyatri merkezlerinde edinmiştir. Geştalt Terapisi üzerine Dr. Hanna Nita Scherler'den, Çocuk Psikoterapisi üzerine Uzm. Psikolog Feriha Dildar'dan bireysel süpervizyon alarak başladığı mesleki çalışmalarına Dr. Emel Stroup'dan Bilişsel Terapi eğitim ve süpervizyonu alarak devam etmiştir.  Aile Terapisti sertifikasını edinmiş ayrıca şema terapisti Dr. Alp Karaosmanoğlu'dan Temel Şema Terapi Teknikleri eğitimlerini almıştır. 2011'den beri kurucularından olduğu Sekoya Psikoloji'de Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmaktadır. Alandaki çalışmalarına yönelik sertifikasyon, eğitim ve süpervizyon çalışmalarını devam ettirmektedir.

 

Uygulamalarında Bilişsel / Davranışçı PsikoterapiŞema TerapisiSatir Dönüşümsel / Bütüncül Aile Terapisi yaklaşımlarını kullanmaktadır. Uluslararası tanı ölçütlerinin referans alındığı bir değerlendirme sonrasında yetişkin ve ergen bireylerle bireysel psikoterapi, çocuklarla ebeveyni de içine alan Filial Terapi, ayrıca çift ve eşlerle ilişki iletişim ve çatışma sorunlarına yönelik çift terapisi yapmaktadır. Gerek yetişkin bireyler gerekse çocuklar için kullanılan ölçme ve değerlendirme gereçlerinden faydalanarak yönlendiren kurum ve başvuruya uygun raporlama yapmaktadır. Bireysel psikoterapi çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema ve Mod Terapisi yaklaşımlarını değerlendirirken çiftlerle ve ailelerle çalışırken Gottman Çift Terapisi ve Satir Aile Terapisi yaklaşımlarını kullanmaktadır.

 

Eğitimleri Uluslararası Aile Terapileri Derneği (IFTA) tarafından da kabul edilen Satir Pasifik Enstitüsü onaylı Aile Terapisti sertifikası bulunmaktadır. Türk Psikologlar Derneği (TPD) ayrıca Çift ve Aile Teraileri Derneği (ÇATED) asıl üyesidir. Evinizdeki Terapist - D. Greenberger & C. A. Padesky, 2010, Altın Kitaplar yayınının çeviri yeniden düzenlemesini yapmıştır.

 

MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK ALDIĞI EĞİTİM VE SÜPERVİZYONLAR

 

KLİNİK DEĞERLENDİRMEDE KULLANDIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME GEREÇLERİ