Uzman Psikolog Gözde Nur ŞAHİN

1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi PDR lisans programına başlamış, kısa bir süre sonra Psikoloji Bölümü Çiftanadal programına kabul edilip  aynı zamanda Erasmus Programı kapsamında bulunduğu Rotterdam Erasmus Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden dersler almıştır. 2009 yılında PDR; 2010 yılında ise Psikoloji Bölümü'nden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Akabinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi PDR yüksek lisans programını tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi ve ODTÜ bünyesinde Akran Danışmanlığı ve Staj Programları kapsamında psikolojik danışmanlık çalışmaları yürütmüştür. Okul psikoloğu olarak görev yaptığı kurumlarda çeşitli yaş gruplarından öğrencilere ve onların ailelerine danışmanlık hizmeti sunmuştur. Buna ek olarak, farklı danışmanlık merkezlerinde çocuk, ergen ve yetişkin terapisi alanlarında çalışmıştır. Halen Sekoya Psikoloji'de yetişkin danışanlar ile Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi veya EMDR Terapisi yönelimli olarak; ilişki problemleri, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, kaygı bozukluğu, obsessif kompülsif bozukluk, panik bozukluk, migren, fibromiyalji ve kişilik bozuklukları alanlarında çalışmaktadır. Çocuk ve ergen danışanlar ve aileleriyle ise Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Yapılandırılmış Oyun Terapisi, Filial Terapi, Theraplay, Marschack Etkileşim Yöntemi, Gelişimsel Temas Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi, Sanat Terapisi ve BDT gibi yaklaşım ve yöntemleri kullanarak kaygı problemleri, agresyon, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, travma sonrası stres bozukluğu, bağlanma problemleri, dürtü-kontrol problemleri, dışa atım problemleri, çocukluk çağı depresyonu, okul reddi gibi konularda terapi hizmeti sunmaktadır. 

EĞİTİM VE SEMİNERLER

EMDR Migren ve Fibromiyalji Eğitimi, EMDR Derneği, Emre Konuk & Zeynep Zat

EMDR 1. Düzey Eğitimi, DBE, Emre Konuk & Asena Yurtsever

Oyun Terapileri Eğitimi  (Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi, Gelişimsel Temas Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi, Sanat Terapisi, Kukla Terapi), Association of Play Therapy America, Reyhana Seedat

Theraplay Oyun Terapisi ve Marschak Etkileşim Metodu, Association of Play Therapy America, Reyhana Seedat

Şema Terapi Eğitimi, Uluslararası Şema Terapi Birliği (ISST)-Dr. Alp Karaosmanoğlu

CAS (Cognitive Assesment System) Testi, FEBRİS Eğitim ve Danışmanlık

WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) Eğitimi, FEBRİS Eğitim ve Danışmanlık

Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası ve GISD-B Eğitimi, KİM Psikoloji, Dr. Emel Erdoğan Bakar

KUPO-N (Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi), Boylam Psikiyatri Enstitüsü

Çocuk Projektif Testleri Eğitimi, (Bir İnsan Çiz, Bir Aile Çiz, Ev-Ağaç-İnsan Çiz, Kinetik Aile Çiz, Silver Hikaye Çizim Testi), ODTÜ

Çocuk Objektif Testleri Eğitimi (Catell 2-A Ve Catell 3-A Zeka Testleri; Gessel Testi; Good Enough Bir İnsan Çiz Testi; Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi; Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Frostig Gelişimsel -Görsel Algı Testi; Benton Görsel Bellek Testi; Ankara Gelişim Tarama Envanteri;  Porteus Labirent Testi), PDR Merkezi

0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme, İzlem ve Aile Eğitimi, Olgu Psikolojik Danışma Merkezi-Psk. Dan. Özden Bilgin, Uzm. Birgül Bayoğlu, Psk. Dr. Şebnem Soysal

Bilişsel Davranışçı Terapiler (BDT) Giriş Eğitimi, Diyalog Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Yard. Doç. Dr. Gül Çörüş

İstismara uğramış çocuk ve ergene yaklaşım çalıştayı, 1. Ulusal Şiddet ve Travma Önleyici Çalışmalar Kongresi, Prof. Dr. Bahar Gökler

Psikodrama Giriş Eğitimi, YÖRET Vakfı  & Yeditepe Üniversitesi, Arzu Soysal

 

KLİNİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YETKİNLİĞİ

  • WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
  • A.S (Cognitive Asessments Systems)
  • DENVER II (0-6 Yaş Genel Gelişim Tarama Testi)
  • Projektif Çocuk Çizim Testleri

Bir İnsan Çiz

Bir Ağaç Çiz

Bir Ev Çiz

Bir Aile Çiz

Hayvan Ailesi Çiz Testleri

  • Projektif Çocuk ve Ergen Testleri

Rotter

Beier Cümle Tamamlama Testleri

Louissa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi

  • Çocuk ve Ergen Performans Testleri

Cattell 2A- 3A – Porteus Labirentleri

  • Çocuk ve Ergen Dikkat Testleri

Frosting – Benton – D2 – Burdon – Frankfurter – Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

  • Çocuk ve Ergen Gelişim Testleri

AGTE

Metropolitan

Gessell

Good Enough Harris

  • Çocuk ve Ergen Dil Gelişim Testleri

Kelime Söyleyiş Testi

Peabody Alıcı Dil Testi

YAYINLAR:

Çocuk Cinsel Gelişimi ile ilgili Öğretmen Eğitimi Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Test Edilmesi, ODTÜ-PDR Yüksek Lisans Tezi

Koydemir-Ozden, S., Erel, O., Yumurtaci, D., & Sahin. G. N.  (2010) Psychological help-seeking attitudes and barriers to help-seeking among Turkish university students. International Journal for the Advancement of Counselling.

 Koydemir, S., Diker-Coşkun, Y., Yumurtacı, D., Erel, O., ve Şahin, G. (Ekim, 2009). Üniversite öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları. 10. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Adana.