Uzman Psikolog Sonay Canbek

1974 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sektörünün önde gelen kuruluşlarında reklam alanında 7 yıl çalıştıktan sonra 2000 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümüne girmiş ve 2004 yılında psikoloji lisansını, 2006 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Bitirme tezi olarak “Çok Boyutlu Yaşam Doyum Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”nı vermiştir. Çalışma alanı yetişkinler, çocuk/ergen/aile ve psikolojik testlerdir.

İş Deneyimleri;

2010-2013 yıllarında T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde çalışmıştır.

2009 yılında yeme bozukluğu üzerine çalışmaya başlamış ve çalışmaları halen devam etmektedir.

2005 yılında başladığı Rentek Diyaliz Merkezi ve Diyatıp Diyaliz Merkezindeki görevine halen danışman olarak devam etmektedir.

2007-2008 yıllarında Kadıköy Belediyesi “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı” Projesinde çalışmıştır.

2006- 2007 yıllarında Muzaffer Kuşhan’la Diyet dergisinde yeme psikolojisi ile ilgili yazılar yazmıştır.

2003 yılında SSK Nişantaşı Diyaliz Merkezinde ve 2003-2005 yıllarında Cerrahpaşa Hastanesi, Konsültasyon-Liyazon Servisinde psikoloji stajlarını tamamlamıştır.

Eğitimleri;

2013 yılında Nöropsikolojik Test egitimini psikologlar derneğinden almıştır.

2012 yılında EMDR I ve EMDR II. Düzey eğitimlerini Davranış Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır.

2012 yılında AMATEM – Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla çalışmak için Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu sertifika programını tamamlamıştır.

2006- 2012 yıllarında Psikodrama eğitimini Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünden almıştır.

2006-2008 yıllarında Psikoanalitik Psikoterapi eğitimini İçgörü Psikoterapi Merkezinden almıştır.

2003-2008 yıllarında Aile ve Evlilik Terapileri Derneğinden Aile ve Çift (İlişki) Terapisi Eğitim ve Süpervizyonunu tamamlamış, eğitimi EFTA - TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği – Eğitim Enstitüleri Birimi) tarafından sertifikalandırılmıştır.

2006-2007 yıllarında Sanatla Psikoterapi eğitimini Aura Psikoterapi Merkezinden,

2005-2007 yıllarında Rorschach Testi  eğitimini Rorschach ve Projektif Testler Derneğinden,

2003yılında Depresyonun Kognitif Terapisi eğitimini Keith Dobson’dan almıştır.

Sunum ve Projeler;

2012, Bir Bulimiya-Nevroza Olgusunun Rorschach Testi İle Değerlendirilmesi, Rorschach ve Projektif Testler Kongresinde,

2009, Aile İçi Şiddet Olgularında Eksperiyantal Yaklaşım, V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresinde,

2007, Diyaliz Hastalarında Aile Terapisi Uygulamaları, IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresinde,

2004, Akran Zorbalığı, 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde,

2004, Dünyada Psikolog Olmak, 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde sunmuştur.

Yabancı dili İngilizcedir. Türk Psikologlar Derneği, Psikodrama ve Grup Psikoterapileri Derneği, Aile ve Evlilik Terapileri Derneği, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, EMDR derneği üyesidir.