Kognitif Davranış Terapisi Ne Değildir ?

    Kognitif Terapi Psikoterapistin danışana uyguladığı, bir şey değildir, danışanla psikoterapistin beraberce işbirliği içinde yürüttüğü bir süreçtir. Terapide hem terapist hem de danışan oldukça aktiftir.

 

    Kognitif terapi pozitif düşünme değildir.  Kognitif terapide bireyler daha gerçekçi, işlevsel, bütünsel düşünmeyi öğrenir.

 

    Kognitif terapinin amacı kısa vadeli rahatlama ve ya varolan semptomların azalması değil, kişinin yaşadığı sıkıntıların çözümünün yanında bireyin yaşam boyu kullanacağı bilgi, beceri ve başa çıkma yöntemlerini öğrenmesidir.