Kognitif Davranış Terapisi Nedir ?

    Genel olarak, psikoterapi psikolojik sorun ve rahatsızlıklarda, yaşanan sorunları sözel etkileşim yoluyla çözme işlemidir.  Kognitif (Bilişsel) Davranış Terapisi (KDT) ciddi bir bilimsel altyapısı olan, etkinliği 400’den fazla araştırmayla kanıtlanmış bir psikoterapi türüdür.  Bu uygulama öncelikle bireyin güncel sorunlarına odaklanan, çözüme yönelik, zaman sınırlı, kanıta dayalı bir psikolojik tedavi yöntemidir.  KDT'de birey bir yandan sorunlarını çözerken aynı zamanda yaşamı boyunca kullanabileceği bilgi ve becerileri de öğrenir.  Bu becerilerden bazıları, düşünce çarpıtmalarını değiştirmek, yeni inanç ve düşünce sistemleri geliştirmek, işlevsel olan yeni çözümler öğrenmek, kişiler arası ilişkileri geliştiren yeni becerileri kazanmak olarak sayılabilir.  Özetle terapide danışanların düşünce, duygu ve davranış biçimlerinde istedikleri değişimi sağlamalarına yardımcı olur.